Vývoj informačných systémov

Spoločnosť D@TEX sa venuje vývoju komplexných informačných systémov a programových modulov podľa požiadaviek zákazníkov.

Vývoj zahŕňa nasledujúce činnosti:

D@TEX realizuje individuálne riešenia pre svojich partnerov. Naši odborníci pracujú s bežnými platformami a softvérom. Vyvíjame vlastné procesy, nástroje a zdroje, ktoré nám umožňujú vybudovať pre Vás individuálne riešenie. Sledujeme nové technológie a trendy a zahŕňame ich do portfólia riešení. Aj to je dôvod, prečo sú zákazníci D@TEXu o krok vpred, v rapídne sa meniacom svete techniky a technológií. Prevezmeme na seba plnú zodpovednosť za riadenie, obsluhu, nepretržitý a spoľahlivý chod Vašej prevádzky ( IT oddelenia, obchodného oddelenia atď. ), kým Vy sa môžete naplno venovať Vašim hlavným podnikateľským aktivitám.

Spoločnosti, ktoré priamo nepôsobia na trhu s informačnými technológiami obvykle nedisponujú a nie je ani dôvod, aby disponovali dostatočnými finančnými a personálnymi zdrojmi, aby mohli sledovať vývoj IT a pritom efektívne riešiť každodenné problémy súvisiace s údržbou informačného systému. Preto je efektívnejšie prenechať správu IS a s tým súvisiacich činností, ako je napr. vzdelávanie zamestnancov, sledovanie a operatívne zavádzanie nových trendov do kompetencie spoločnosti, ktorá má skúsenosti, vedomosti, prehľad a potrebné zdroje. Takáto spoločnosť zvládne tieto činnosti lepšie a pri podstatne nižších nákladoch. Správa informačných systémov sa realizuje prostredníctvom rôznych foriem zmluvného servisu. Je to typ zmluvného vzťahu medzi dodávateľom správy a klientom, kde predmetom plnenia zmluvy je externá správa podnikových informačných systémov.Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP