Chránené pracovisko

Spoločnosť D@TEX, s. r. o. má s účinnosťou odo dňa 1. 8. 2010 priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, podľa § 55 ods. 1 a 4 zákona č. 5/2004 Z.z..

Na základe zmeny zákona, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave opätovne vydal Priznanie postavenia chráneného pracoviska pre spoločnosť D@TEX, s. r. o. Predmet činnosti chráneného pracoviska zostal nezmenený, a to: 62.09/Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov.

Ako chránené pracovisko poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Na jeho základe vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov. Ak organizácia túto podmienku nespĺňa, je povinná za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby z chráneného pracoviska, ktoré zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím.Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP