Programový modul - ALERTY

Program ALERTY je možné použiť pri automatickom zasielaní mesačných/kvartálnych/ročných upozornení, prípadne iných správ. V tomto prípade je v programe prednastavený text správy a nastavený čas odoslania. Po dosiahnutí tohto času sú správy odoslané automaticky. Adresátov program identifikuje sám podľa toho, či majú splnenú alebo nesplnenú podmienku pre doručenie (napr. klient je aktívny, prebehla spolupráca v danom období, resp. pri upozornení - nesplnil svoje povinnosti, ...).

Program umožňuje odosielať veľké množstvo mailov (až tisícky) s rovnakým textom rôznym adresátom z vášho IS.

E-maily sa odosielajú jednotlivo každému adresátovi, čím sa zabráni prípadným problémom s hromadným odosielaním. Zároveň sa tak predíde tomu, aby adresáti o sebe navzájom vedeli.

Program môže byť napojený na vašu evidenciu partnerov.

V prípade záujmu o uvedený produkt, Vám radi poskytneme podrobné informácie na adrese ktorá je uvedená v kontaktoch.Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP