IT Outsorcing

Outsourcing je najmodernejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré nemajú vlastné IT oddelenie a pre ktorých je informatika iba nástrojom pre dosahovanie podnikateľského zámeru. Jednou z významných podmienok úspešného podnikania je dokázať dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti firmy.

Mnohé organizácie sa stretávajú s problémom ako správne a efektívne prevádzkovať informačný systém, aplikovať nové technológie pri minimalizovaní investičných a prevádzkových nákladov.

Riešením je outsourcing v oblasti informačných technológií. To znamená, nestrácať čas aktivitami ktoré nesúvisia priamo s hlavným smerovaním firmy, aj keď sú pre chod firmy nevyhnutné.

Pre zabezpečenie vysokej kvality služieb je možné zmluvne dohodnúť reakčný čas, spôsob nahlásenia vzniknutého problému alebo inej požiadavky (napr. telefonicky, faxom alebo mailom).Naša spoločnosť ponúka služby v nasledovných oblastiach:Z pohľadu zákazníka sú uvedené služby spojené s týmito prínosmi:V konečnom dôsledku Vám riešenie prostredníctvom outsourcingu prinesie výrazné zníženie nákladov všeobecne, či už nákladov do hardvérového a softvérového vybavenia alebo nákladov na IT špecialistov - zamestnancov.

Z hľadiska plánovania finančných zdrojov - outsourcing Vám poskytuje dve veľké výhody - na jednej strane investície do IT infraštruktúry nepredstavujú nárazovú záťaž na Váš rozpočet, keďže služby sú rozvrhnuté do dlhšieho časového horizontu, na druhej strane máte možnosť investície vopred plánovať a rozvrhnúť ich v dlhodobom časovom horizonte.

Disponujeme dostatočnými skúsenosťami, získanými aj u našich doterajších zákazníkov. Naše zameranie na informačné technológie umožňuje udržiavať vysokú odbornú úroveň znalostí.

Vieme pružne reagovať meniacim sa podmienkam v prípade zmeny potrieb podniku v oblasti IT služieb a poskytovať služby zodpovedajúce Vašim okamžitým potrebám. Na Vašej strane sa však takéto zmeny riešia podstatne zložitejšie. Vznikajú nové potreby, ako napr. prijatie nových zamestnancov pre krátkodobé projekty, prepúšťanie nadbytočných zamestnancov, rekvalifikácia zamestnancov, atď.Neváhajte preto a s dôverou sa na nás obráťte pri riešení čiastkových alebo komplexných požiadaviek. Sme pripravení Vám poskytnúť komplexné informácie a služby.Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP