Informačný systém pre odborové zväzy

Informačný systém pre odborové zväzy umožňuje evidenciu základných organizácií, zamestnávateľských organizácií a osôb, ako aj spravovanie členských príspevkov.

Program povoľuje prístup k jednotlivým informáciám pomocou prístupových práv, kde má každý užívateľ definované, ktorú časť informácií môže upravovať, ktorú iba prezerať, príp. ku ktorej časti nemá žiadny prístup.

Program umožňuje tlač rôznych zoznamov (základných organizácií, členov, odvodov a pod.), ako aj ďalšie špeciálne tlačové zostavy (upomienky, mandáty, prezenčné listiny a pod.).

Program je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám odborového zväzu.

Informačný systém je prevádzkovaný na SQL serveri. Vzhľadom na odlišnosť stanov a metodiky evidencie základných organizácií, funkcionárov, členskej základne a odvodov v jednotlivých odborových zväzoch, existujú rôzne verzie informačného systému.

Tento produkt v súčasnosti využívajú:

V prípade záujmu o uvedený produkt, Vám radi poskytneme podrobné informácie na adrese ktorá je uvedená v kontaktoch.

Na tento produkt sa vzťahuje autorský zákon o duševnom vlastníctve a medzinárodné dohody. Môžete ho používať iba v súlade s licenčnou zmluvou spoločnosti.Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP